Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Ουδέν σχόλιο..


Έπεσε κατηγορία η τοπική ομάδα της πόλης? Ας βγούμε να βάλουμε φωτιά και να σπάσουμε τα πάντα! Τι πιο λογικό?




Ότι πάτημα βρεθεί...